© 2019 Κυπριακή Δημοκρατία . All rights reserved.

Έκθεση παρακολούθησης Υλοποίησης Κυβερνητικού Έργου

Επικοινωνία

Τοπικές αρχές και πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Προεδρία για να επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αναρτήσεων ή/και να ενημερώνουν για ενδεχόμενες παραλείψεις συμπερίληψης κάποιων έργων αλλά και για να υποβάλλουν εισηγήσεις για νέα έργα που θα μπορούσε να μελετήσει η Προεδρία για προώθηση.

Υγεία

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Περιβάλλον - Αγροτική ΠολιτικήΠολιτική για την ΚοινωνίαΟικονομία - Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο - Σύγχρονο Κράτος
Παιδεία - Νεολαία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
Δικαιοσύνη - Κράτος Δικαίου
Εξωτερική - Ενεργειακή - Αμυντική Πολιτική
ΑμμόχωστοςΛάρνακαΛεμεσόςΛευκωσίαΠάφος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό χώρο επικοινωνίας και ενημέρωσης «Εξάντας».

Ο «Εξάντας» είναι ένα εργαλείο καταγραφής και συνεχούς επικαιροποίησης όλων των αναπτυξιακών έργων καθώς και των πολιτικών της Κυβέρνησης, με στόχο να δίνει δημόσια τη δυνατότητα παρακολούθησης. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του κράτους που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων και των πολιτικών. 

Αυτή η οριζόντια επικοινωνία, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, γίνεται σε πραγματικό χρόνο και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις ελέγχου και ανταπόκρισης σε νέα δεδομένα για το κάθε ένα από τα έργα και τις πολιτικές.


Στο πλαίσιο της πολιτικής του για συμμετοχική διακυβέρνηση, αλλά και της αναγκαιότητας για λογοδοσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει δημόσια, μέσα από τον Ιστοχώρο του «Εξάντα», την πληροφόρηση σχετικά με την ακριβή πορεία υλοποίησης για κάθε ένα από τα έργα και για κάθε πολιτική της διακυβέρνησής  του. Με αυτό τον τρόπο δίνεται σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και ελέγχου ως προς την υλοποίηση των εξαγγελιών του και του προγράμματος διακυβέρνησης, αλλά και για την αποδοτικότητα τους.

Κατά την αναζήτησή σας στην Ιστοσελίδα του «Εξάντα» οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες με εύκολο τρόπο, ενώ διασφαλίζεται και η ταχύτητα. Το σύνολο των αναπτυξιακών έργων παρουσιάζεται κατά επαρχία, ενώ υπάρχει και ανάλυση κατά κοινότητα. Οι πολιτικές ταξινομούνται σε επτά θεματικές ενότητες. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Προεδρία, αφού ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να στείλει το δικό του σχόλιο σε σχέση με τα όσα παρουσιάζονται στη σελίδα του «Εξάντα». 

Η πληροφόρηση που παρέχεται από το Πρόγραμμα θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σωστής και τεκμηριωμένης αξιολόγησης. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ