Ολοκληρώθηκε
Στάσιμο
Υπό κατασκευή/ Υλοποιείται
Δρομολογήθηκε η υλοποίηση
Σύνολο