Ολοκληρώθηκε
Δρομολογήθηκε η υλοποίηση
Στάσιμο
Υπό κατασκευή/ Υλοποιείται
Σύνολο