ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ - ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ