Υπό κατασκευή/ Υλοποιείται
Ολοκληρώθηκε
Δρομολογήθηκε η υλοποίηση
Στάσιμο
Σύνολο