Καλωσορίσατε στον Διαδικτυακό Χώρο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης «Εξάντας»

Image

Ο «Εξάντας» είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής και συνεχούς επικαιροποίησης όλων των αναπτυξιακών έργων, καθώς και πολιτικών της Κυβέρνησης, με στόχο να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου σε έκαστο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, όλα τα αναπτυξιακά έργα παρουσιάζονται ανά επαρχία και ανά κοινότητα και όλες οι πολιτικές ταξινομούνται σε επτά θεματικές ενότητες. Λόγω του γεγονότος ότι η ιστοσελίδα είναι δυναμική, ο χρήστης δύναται να καθορίσει ο ίδιος τις επιλογές του, χρησιμοποιώντας τα ειδικά φίλτρα της ιστοσελίδας.

Σημειώνεται επίσης ότι η υπό αναφορά πληροφόρηση θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, η ιστοσελίδα του «Εξάντα» παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει το δικό του σχόλιο ή/και ερώτημα σε σχέση με τα όσα παρουσιάζονται.

Μέσω του «Εξάντας» παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και ελέγχου, ως προς την υλοποίηση των εξαγγελιών, καθώς και αξιολόγησης της αποδοτικότητας του Προγράμματος Διακυβέρνησης

Καταληκτικά, η δημόσια πληροφόρηση για την ακριβή πορεία υλοποίησης κάθε κυβερνητικού έργου και πολιτικής ανταποκρίνεται στον διακηρυγμένο στόχο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αλλά και του Προέδρου προσωπικά, για ενίσχυση τόσο της συμμετοχικής διακυβέρνησης, όσο και της αναγκαιότητας για λογοδοσία ως προς την υλοποίηση εξαγγελθέντων έργων.

Image

Έργα

Πολιτικές / Εθνικές Στρατηγικές / Μεταρρυθμίσεις